OBAVIJEST KORISNICIMA

ZBOG PROGLAŠENE EPIDEMIJE BOLESTI IZAZVANE KORONA VIRUSOM (COVID 19), A U CILJU ZAŠTITE ZADRAVLJA SVIH GRAĐANA, OBAVJEŠTAVAJU SE KORISNICI USLUGA DA OD 17.03.2020. DO DALJNJEGA, ODNOSNO DO PONOVNIH STJECANJA UVJETA ZA RAD, NEĆE BITI  MOGUĆE:

  • PRISTUPITI U POSLOVNE PROSTORIJE NA LOKACIJI ZELENGAJ 15,
  • PLAĆATI NA BLAGAJNI, KAO NI DOBIVATI USMENE INORMACIJE NA INFO PULTU I ŠALTERU REKLAMACIJA.

 

INFORMACIJE KOJE SU KORISNICI USMENO DOBIVALI NA INFO PULTU, KAO I REKLAMACIJE KOJE SU OBAVLJALI NA ŠALTERIMA PODUZEĆA, OD 17.03.2020. MOĆI ĆE ZATRAŽITI :

 

  • PISANIM PUTEM (na adresu Zaprešić, Zelengaj 15

ili e-mail:  zsluzbe@komunalno-zapresic.hr

 

  • TELEFONSKI (ZAPREŠIĆ d.o.o. centrala: 3310-315, 3310-789, VIO-ZAPREŠIĆ centrala: 3314-383, 3314-384)

 

ISKLJUČIVO PISANIM PUTEM ZAPRIMAT ĆE SE I ZAHTJEVI ZA PRIKLJUČENJE NA VODOOPSKRBNU MREŽU.

 

ZA RAČUNE KOJI SE ODNOSE NA USLUGE ODVOZA OTPADA I VODNE USLUGE ISPORUČENE TIJEKOM VELJAČE 2020. NEĆE BITI OBRAČUNATA KAMATA NA ZAKAŠNJELA PLAĆANJA.