Računi za vodne usluge

Korisnicima koji su u preplati Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. će od prosinca 2020. godine preplaćeni iznos krajnjeg kupca za vodne usluge koristiti za umanjenje iznosa za plaćanje računa.
Na računu će se iskazivati ukupan iznos računa za obračunsko razdoblje, iznos preplate i iznos za plaćanje, a na uplatnici će biti iznos koji je potrebno platiti (iznos računa umanjen za preplatu.